Re: Chinese Slang Words & Phrases

HomeForumsGeneral DiscussionChinese Slang Words & PhrasesRe: Chinese Slang Words & Phrases

#17097
Avatar photoEric
Participant

xiaomer = little miss

mei nu 美女 = beautiful girl

shuai ge 帅哥 = handsome boy

laoter 老套 = boss

yi sha = clothing

zhai nan 宅男 = hikkikomori / otaku / NEET

bung ze = korean

gua wa zi 瓜娃子 = retard

er or 2 = stupid

er bai wu = 250 = stupid

hei 黑 = slander

ji ba 鸡巴 = cock

kou jiao 口交 = blowjob

da di = to hail a cab

da fei ji 打飞机 = to waste time, to masturbate

sha bi or SB = terrible, fucking useless, etc

niu 牛 = cow = strong, awesome

niu bi or NB = pro